Krajobraz Mierzei Wiślanej i Żuław jest bogaty w różnorodne gatunki zwierząt i roślin, które możemy obserwować zarówno wokół swojego domu, jak i w lasach, rezerwatach przyrody i wielu innych. Naturalną i charakterystyczną formą flory są lasy łęgowe, w których rosną między innymi olsze, dęby, wiązy, jesiony, topole, wiązówki błotne oraz te, z których słyną Żuławy – wierzby. Żyje tu wiele fascynujących zwierząt. Jeżeli zdecydowalibyście się pójść na spacer do lasu czy do parku mielibyście okazję do spotkania saren, lisów oraz wielu innych ssaków, jak i innych zwierząt. Charakterystycznymi ptakami dla naszej okolicy są przede wszystkim mewy spacerujące po plażach, ale również sroki, wrony, dzięcioły, dudki, sowy itd. Jeżeli macie gust podobny do naszego możemy zapewnić, że krajobraz Żuław i Mierzei jest jednym z najpiękniejszych w Polsce.